0782 168 168
KHỞI NGUỒN GIÁ TRỊ THỊNH VƯỢNG

Nguồn nhân lực

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực là vấn đề thiết yếu và được ưu tiên hàng đầu của tập đoàn, Hoàng Cát Group liên tục cải tiến và nâng cao môi trường làm việc qua các hành động cụ thể: 

  • Ổn định, duy trì và phát triển nguồn nhân lực hiện có.

  • Thực hiện chính sách “trải thảm đỏ, đón nhân tài”.

  • Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ.

  • Ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng, đề bạt công bằng, cơ hội thăng tiến rộng mở

Nguồn nhân lực

Cộng đồng xã hội

Hoàng Cát Group luôn ý thức vai trò chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Mỗi bước phát triển của tập đoàn đều gắn với trách nhiệm xã hội. Do đó, Hoàng Cát Group thường xuyên tổ chức và tham gia vào các hoạt động mang tính nhân văn, các hoạt động từ thiện doanh nghiệp vì cộng đồng.

Cộng đồng xã hội
Cộng đồng xã hội

Môi trường

Hoàng Cát Group luôn chú trọng giảm thiểu tác động với môi trường trong tất cả các hoạt động kinh doanh từ đầu tư, phát triển bất động sản cho đến xây dựng công trình. Tập đoàn luôn ưu tiên phát triển cảnh quan, không gian xanh mát, đảm bảo môi trường sống và làm việc xanh, sạch, an toàn, thân thiện môi trường cho nhân viên và cộng đồng cư dân.

Môi trường
https://hoangcatgroup.vn/
https://hoangcatgroup.vn/catalog/view/