0782 168 168
KHỞI NGUỒN GIÁ TRỊ THỊNH VƯỢNG
Tất cả
Phúc Hưng Golden

Khu đô thị

Phúc Hưng Golden

- Tổng diện tích: 52 ha
- Tổng sản phẩm: 2.400 sản phẩm
- Mật độ xây dựng: 47,53% còn lại là công viên cây xanh, cảnh quan và các công trình cộng đồng

xem dự án
https://hoangcatgroup.vn/
https://hoangcatgroup.vn/catalog/view/